Marine op zoek naar burgermedewerkers

Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 16.000 burgers bij Defensie. De Marine is een nieuwe campagne gestart om meer burgermedewerkers aan zich te binden. Zij kunnen in hun eigen vakgebied bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland.
In veel verschillende soorten functies zetten deze burgers zich dagelijks in om de Koninklijke Marine gereed te maken en te houden voor inzet over de hele wereld. Voor MBO- en HBO-opgeleid personeel zijn er verschillende mogelijkheden, de Marine komt graag met belangstellenden in contact om de mogelijkheden en wensen te bespreken.
De meeste burgerfuncties bij de Koninklijke Marine zijn te vinden bij de Directie Materiële Instandhouding (DMI) in Den Helder. De DMI is betrokken bij alle fasen van de ontwikkeling en het gebruik van een schip, onderzeeboot of bijvoorbeeld een radarsysteem: het deelt ervaringen bij het ontwerpen; maakt nieuwe schepen en systemen klaar voor gebruik en verzorgt het onderhoud. Hier wordt gewerkt aan hightech installaties zoals de voortstuwing, elektronica en wapensystemen voor (ondersteunende diensten van) Defensie, andere ministeries en internationale partners. “Voor deze taken zoeken wij voornamelijk technisch opgeleid personeel maar ook voor niet-technisch opgeleide mensen kan de Koninklijke Marine mogelijkheden hebben.”

Arbeidsvoorwaarden
Naast een goed salaris, vakantiegeld en een eindejaarsuitkering biedt Defensie (onder voorwaarden) betaald ouderschapsverlof (maximaal 75% van het salaris), een vergoeding voor woon-werkverkeer, uitgebreide studiemogelijkheden en een extra verlofregeling voor ouderen. Lees hier meer over je arbeidsvoorwaarden. Daarnaast biedt Defensie iets wat veel andere werkgevers niet kunnen: de kans om indirect bij te dragen aan vrede en veiligheid wereldwijd.

De Marine is vooral op zoek naar mensen met een MBO- of HBO-opleiding binnen de Techniek (electronica, electrotechniek, werktuigbouwkunde, scheepsbouw, systeemtechniek, natuurkunde, etc), IV/ICT, (Technische) Bedrijfskunde, Bedrijfseconomie, Logistiek of Inkoop/Verwerving. “We zoeken mensen met ervaring, maar voor starters zijn er ook mogelijkheden. Belangrijk is dat je goed kunt samenwerken met collega’s.”

Interesse? Mail dan je CV naar burgerbijdemarine@mindef.nl.

Bron: DenHelderActueel / Defensie