Marechaussee ontslaat vaker foute werknemer

In 2015 zijn 31 medewerkers van de Koninklijke Marechaussee ontslagen om integriteitsschendingen. Dat zijn zeven mensen meer dan het jaar ervoor en elf meer dan in 2012 en 2013. Het aantal beoordeelde meldingen is gestegen van 203 naar 252. Dit blijkt uit het jaarrapport van de marechaussee.
De marechaussee weet niet wat de oorzaak van de stijging is. Mogelijk is er een grotere bereidheid om te melden en zijn er betere loketten om klachten in te dienen, maar het kan ook zijn dat er daadwerkelijk meer schendingen zijn.

Ambtsbericht
Vorig jaar werden 38 medewerkers volgens het militair tuchtrecht veroordeeld. Dat zijn er acht meer dan het voorgaande jaar.
Daarentegen kregen minder marechaussees een ambtsbericht, vergelijkbaar met een schriftelijke berisping, als maatregel opgelegd. Dit bericht wordt ook in een dossier bewaard en in toekomstige zaken meegewogen. In 2014 werden vijftig ambtsberichten verstuurd, in 2015 27 stuks.
Tegelijkertijd werden wel meer zogeheten ambtsberichten plus verstuurd. Daarbij wordt naast een schriftelijke berisping ook een leermaatregel toegepast. Deze plusmaatregelen zijn gestegen van 16 naar 29 keer.

Geen maatregel
Ook is het aantal zaken waarin geen maatregel is getroffen gestegen, namelijk van 54 naar 76 stuks. Vaak kan niet worden vastgesteld of medewerker iets te verwijten valt, of de Marechaussee heeft afgezien van het toepassen van een maatregel. In dat laatste geval kan het bijvoorbeeld gaan om een verkeersongeval in privétijd, waarbij de bestuurder wel schuld heeft maar niet roekeloos was.

Advocaat Sébas Diekstra, zelf voormalig hoofdofficier bij de Marechaussee, is zeer kritisch op het integriteitsbeleid van de militaire politie. “In de praktijk blijkt dat er nog te vaak met meerdere maten wordt gemeten. De ene keer wordt een marechaussee ontslagen voor een feit, waarvoor een ander slechts een ambtsbericht krijgt. Dat is voor de militair in kwestie vaak onbegrijpelijk.”

Bron: Nu.nl / Defensie