Manifest: Defensie en Politie moeten meer gaan samenwerken

Het nieuwe kabinet moet de nadruk leggen op samenwerking tussen leger, politie, bijzondere opsporingsambtenaren en inlichtingendiensten. Dat stelt de Coalitie voor Veiligheid in een manifest dat dinsdag aan lijsttrekkers is aangeboden.

„De specifieke kracht en expertise van diensten moet beter benut worden”, stelt de organisatie in het schrijven. Ook moet het nieuwe kabinet meer investeren in de veiligheidssector en vooropgaan bij het uitdragen van „onze gezamenlijke normen en waarden”.

Volgens Marc de Natris van de bond voor marineofficieren gaat het om de schaarse middelen en hoe die het beste kunnen worden ingezet. Als voorbeeld noemt hij het werk van de Marechaussee op Schiphol. „Moet de Marechaussee daar al het werk doen of kan de Landmacht daaraan ook een bijdrage leveren?”
In de Coalitie voor Veiligheid zijn twaalf vakbonden en belangenorganisaties van krijgsmacht, politie en justitie vertegenwoordigd. Volgens haar is de afgelopen jaren te veel bezuinigd op de sector en staat de veiligheid van en in Nederland „onder druk”.

„We staan hier als een teken dat de urgentie hoog is”, zei Gerrit van de Kamp van de politievakbond ACP bij de overhandiging van het manifest. „Dit manifest is een oproep om te vernieuwen.”

De meeste partijen beloven na de verkiezingen meer geld voor Defensie en Justitie te willen uittrekken.