Luchtverkeersleidingen wellicht helemaal samen

De Koninklijke Luchtmacht en Luchtverkeersleiding Nederland gaan volledige integratie van dienstverlening bestuderen. Onderzoek wees uit dat zowel de militaire als civiele luchtverkeersleiders dit willen. Beide organisaties werken al nauw samen op Schiphol-Oost.
Staatsecretaris van Defensie Barbara Visser en minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen staan achter de wens. De bewindslieden nemen in het 2e kwartaal 2019 een besluit over een plan dat beide organisaties nu uitwerken.
Grondwettelijke taken
Volledige integratie biedt volgens de verkeersleidingen de beste garantie op een zo efficiënt mogelijk gebruik van het luchtruim. Het leidt ook tot een gegarandeerde dienstverlening voor civiel en militair vliegverkeer. De grondwettelijke taken van Defensie worden eveneens geborgd.

Vertrouwen
Luchtmachtcommandant luitenant-generaal Dennis Luyt vertrouwt erop dat het lukt. “We gaan toe naar een organisatie die zowel civiele als militaire taken bedient onder alle omstandigheden.”
Hoogste baas van Luchtverkeersleiding Nederland Michiel van Dorst: “De militaire component moet in de nieuwe organisatie gehandhaafd blijven. Door op deze intensieve wijze te gaan samenwerken, biedt allerlei kansen.”

Bron: Defensie