Rapport NIDV: Meer investeringen in marinebouw noodzakelijk

Bedrijven die actief zijn in de Maritieme sector, defensiegerelateerde sector en met de sector verbonden kennisinstellingen pleiten voor een ‘ambitieus’ investeringsprogramma voor de Koninklijke Marine. Die investeringen moeten verder gaan dan de voorgenomen vervangingsinvesteringen (in fregatten, mijnenbestrijding en onderzeeboten), waarmee tot 2035 in totaal een bedrag is gemoeid van € 10 miljard. Alleen dan blijft de kennis van de marine-industrie up-to-date. Dat staat in een rapport gemaakt in opdracht van onder meer de Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert nam het gisteren in ontvangst.

Zorgen dat de marine voortrekker wordt van internationale materieelsamenwerking is een andere aanbeveling uit ‘De Marine en de Marinebouw Cluster. Een Ecosysteem onder druk’.

Forse bezuinigingen
Forse bezuinigingen, achterstallige investeringen en een verslechterde (geopolitieke) veiligheidssituatie vragen om grotere investeringen dan waar in de huidige plannen vanuit wordt gegaan. ‘De omvang en kwaliteit van de Koninklijke Marine staat steeds meer onder druk’, schrijft de auteur. En dat in een tijd van nieuwe geopolitieke bedreigingen en een periode waarin een grotere rol van de marine is vereist bij het bestrijden van drugstransporten, mensen–en wapensmokkel, piraterij en terreur.
De laatste grote investering in marinematerieel en nieuwbouw is al weer enkele jaren terug, met JSS, het logistieke ondersteunings- en bevoorradingschip Karel Doorman. Volgens de voorgestelde vervangingsinvesteringen komt pas in 2024 het eerstvolgende nieuwe schip, ter vervanging van een dan 31jaar oude M-fregat. ‘De continuïteit van het hele cluster wordt daarmee onder druk gezet’, aldus onderzoeker Peeters.

Steun
Hennis ervaart het rapport als steun in de rug, maar kan vanwege de kabinetsformatie, niets toezeggen. In een brief aan de Kamer schreef ze eerder dat bescherming van aanvoerlijnen over zee weer aan belang hebben gewonnen. “Het is voor iedereen duidelijk dat de Nederlandse economie hiervan afhankelijk is.” Defensie ontwikkelde daarom al plannen voor nieuwe investeringen in de Koninklijke Marine. Internationale samenwerking en innovatie zijn daarin belangrijke pijlers.

Belang
Behoud en ondersteuning van de marinebouw mag niet alleen resulteren in een wensenlijst aan het adres van de overheid, vindt Hennis. Volgens haar is het bedrijfsleven primair verantwoordelijk. Ze zei het grote belang te zien van Defensie-investeringen en van projecten waarin Defensie als eerste klant (‘launching customer’) optreedt . “Van even groot belang is het vermogen van de industrie die internationale samenwerking optimaal op te zoeken en te benutten. Dat vergt van uw kant een uitgekiende strategie voor internationale samenwerking”, aldus Hennis gisteren op het symposium van het Nederlandse Marinebouw Cluster.

Bron: Financieel Dagblad / Defensie