Landmacht snijdt noodgedwongen in budget voor Reservisten

https://noventas.mobi/index.php/landmacht-snijdt-noodgedwongen-in-budget-voor-reservisten/

De Koninklijke Landmacht snijdt in het budget voor de 3600 reservisten, die onder meer bij evenementen actief zijn. Hun inzet is al sinds 1 juli beperkt, blijkt uit een interne nota van commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Mart de Kruif, waaruit Nieuwsuur dinsdagavond citeert.

De landmacht kan door de financiële problemen ook niet meer al haar verplichtingen in Nederland nakomen. Zo zouden onbemande vliegtuigen voor bewaking en observatie door technische problemen niet kunnen vliegen.
Ook genietanks, die kunnen worden ingezet bij de bestrijding van bosbranden, hebben mankementen waardoor hun inzet niet meer is gegarandeerd.

Te weinig geld

Verder zijn er grote zorgen over de inzet van de Explosieven Opruimingsdienst. Er is te weinig geld voor training en scholing zo bevestigen hoge militairen aan Nieuwsuur.

Ze bevestigen ook dat grote evenementen er rekening mee moeten houden dat de Landmacht ze niet langer kan ondersteunen. Zo worden nu nog militairen ingezet voor het begeleiden van veteranen bij het Bevrijdingsdefilé in Wageningen. En helpen ze de organisaties van bijvoorbeeld de halve marathon van Egmond, de Bloesemtocht van het Rode Kruis en de Taptoe in Rotterdam. Maar daar is geen geld meer voor.

Het ministerie van Defensie wil niet ingaan op de nota, maar stelt wel dat bekend is dat er ‘knelpunten’ zijn bij de krijgsmacht. Aan de Tweede Kamer is gemeld ,,dat de inzetbaarheid van de krijgsmacht aan wezenlijke beperkingen onderhevig is. De rapportage van de commandant Landstrijdkrachten past in dit beeld”, stelt Defensie. De problemen gaan echter ,,nooit ten koste van de ingezette eenheden”, aldus de verklaring.

Vorige week lekte uit dat Defensie er de komende jaren meer geld bijkrijgt, na jaren van bezuinigingen. Het extra budget loopt op tot 375 miljoen euro.