Landmacht hervat opleidingen

Een deel van de opleidingen bij Defensie ligt stil vanwege het coronavirus, maar bij de landmacht gaat 60 tot 70% van het onderwijs door. Uit pure noodzaak, want de krijgsmacht moet operationeel zijn én blijven. Weergave gedeelte uit bericht in magazines.defensie.nl

Missiegerichte opleidingen
Sinds de intelligente lockdown in ons land heeft de landmacht beslist dat tussen de 60 à 70% van alle opleidingen moet doorgaan. Met inachtneming van de RIVM-maatregelen én aanpassingen hier en daar lukt dat. Zo ook bij de missiegerichte trainingen. Stilgelegd zijn alle nu niet essentiële opleidingen of waar de RIVM-maatregelen niet gehanteerd kunnen worden. Bij geneeskundig onderwijs is veel fysiek contact. Ook schietopleidingen waarbij personeel onvoldoende afstand kan houden, liggen stil.

Er wordt alleen les gegeven als dat veilig en hygiënisch kan. Legeringskamers zijn nu nog maar voor de helft gevuld. De mannen en vrouwen werken waar mogelijk in shifts en met verschoven roosters.

De landmacht is voornemens vanaf 20 april de initiële opleidingen te hervatten en vanaf 11 mei nieuwe lichtingen te laten opkomen. Betrokkenen krijgen hierover een brief met tekst en uitleg.

Wellicht tijd om een defensieboek te lezen?