Krijsmachtbaas Bauer brengt hoopvolle kerstboodschap

De nieuwe baas van de krijgsmacht, Rob Bauer, vierde kerst met zijn manschappen op missie. Het AD reisde met hem mee en ontdekte Bauers ‘geheime wapen’: humor.
Het defensietoestel heeft pech. Uitgerekend één dag voordat de nieuwe Commandant der Strijdkrachten wil afreizen naar Jordanië en Afghanistan om daar zijn manschappen de mooiste kerstboodschap in jaren te brengen.
Na twee decennia bezuinigen komt er bij defensie voor het eerst geld bij: 1,5 miljard euro. Het voelt voor veel medewerkers nog onwerkelijk. ‘Weet u het zeker?’ wordt Bauer meer dan eens gevraagd. Ja, de luitenant-admiraal weet het zeker. Defensie bloeit op. Meer personeel. Genoeg reserveonderdelen. Extra munitie, ook voor oefeningen.

Mooi verhaal
Eindelijk een mooi verhaal met kerst, dat Bauer zijn mannen graag persoonlijk wilde vertellen. Dat dreigt te mislukken, totdat op het allerlaatste moment het toestel toch nog gereed is. ‘Can do’-mentaliteit op het hoogste niveau.
Bauer stopt eerst in Jordanië, waar vanaf volgende week F-16’s opstijgen om bommen te gooien op IS. Hoewel, bommen gooien? De Belgen die er nu zijn, doen het nauwelijks nog. In hun laatste maand voerden zij tijdens luchtpatrouilles slechts vier keer een aanval uit. Ook Bauer houdt rekening met dat scenario. ,,De ontwikkelingen gaan hier snel. We weten gewoon niet precies hoe deze nieuwe missie gaat lopen”, bereidt hij even later zijn manschappen voor die alvast 55 zeecontainers met spullen uitpakken.
De militairen knikken. Zij houden rekening met alle scenario’s. Een indringer op de basis bijvoorbeeld, laten ze Bauer zien in een demonstratie met de waakhond. Een van de militairen heeft zich daarvoor in een dik, zwart pak gehuld en slaat met een stok op een trap van een F-16. ,,Niet echt stuk maken, hè?” waarschuwt een meegereisde stafofficier. Bauer: ,,Ach, het zijn maar toestellen van de Belgen.”
Pardon?!
De toeschouwers schieten in de lach. Geintje van de baas.
De kersverse commandant maakt graag grapjes, valt op. En dat zat er al jong in, vertelt hij. In de familie werd vroeger wat afgelachen om zijn imitaties van de markante en inmiddels overleden politicus Joseph Luns.

Strategisch dolletje
Met humor weet Bauer aandacht te krijgen in een gezin met een oudere zus en twee oudere broers. En nog steeds zet Bauer een dolletje strategisch in. Heel effectief om de soms snijdende spanning te breken in een vergadering met de legertop of met politici, vindt hij. Maar ook tijdens een troepenbezoek als dit. ,,Ik ben ook luitenant-ter-zee 3e klasse geweest. Ik heb ook bezoeken van hotemetoten gehad. Sommigen zien mij alleen maar als de viersterrengeneraal en kijken daar enorm tegenop. Humor helpt dan.”
Bauer probeert dicht bij zijn mensen te staan. Al is dat beeld er misschien nog niet bij iedereen op de werkvloer, beseft hij. De afgelopen zes jaar was hij vooral onzichtbaar voor de manschappen en de buitenwereld. Hij zat in Den Haag. Deed als hoge stafofficier niets anders dan plannen maken.
Bij de marine kennen ze hem wel beter. Hier werkt hij zich na zijn aanmelding in 1981 in recordtijd op tot leidinggevende op meerdere schepen, een baan waar hij tot zijn examenjaar nooit aan had gedacht. Tot een vriend van zijn vader vroeg: Is de marine niets voor jou? De man stuurde hem een paar folders op. ,,Het avontuur leek mij wel wat”, zegt Bauer.
36 jaar later is de geboren Amsterdammer die opgroeide in Groningen en Drenthe de hoogste baas van het leger. Hoe hem dat is gelukt? ,,Heel hard werken en blijkbaar beschikken over een idiote combinatie van eigenschappen. Ik moet kunnen omgaan met politici, bestuurders en manschappen. Op een manier die effectief is bij alle drie.”

cds-jordanie_noventas-by-mindef

Adviseren
Bij zijn eigen manschappen gaat hem dat prima af, blijkt de volgende dag op Dutch Mountain in Afghanistan, het Nederlandse kamp op 400 meter hoogte. Voordat hij de kerstdienst bijwoont en zijn kerstspeech houdt, laat hij zich informeren over hoe de missie ervoor staat. De 100 militairen zijn hier om Afghaanse politieagenten te adviseren hoe ze beter hun mannetje staan, organisatorisch én op straat.
Bauer wil weten hoe de medische zorg is geregeld. Een gevoelig punt na het dodelijke mortierongeluk in Mali in 2016, toen bleek dat daar de zorg niet op orde was. Het Duitse veldhospitaal in Afghanistan, waar ook 22 Nederlandse medici werken, is pico bello, hoort hij van de artsen. Al zijn ze wel bezorgd dat gewonden met name in slecht weer niet bij een arts kunnen komen. ,,We zijn hier op een bijzondere plek”, houdt Bauer zijn mensen voor. ,,In New York duurt het soms ook een uur voordat er een ambulance is. Maar als wij signalen hebben dat dit ons niet lukt, dan gaan wij gewoon de poort niet uit.”
Gemor klinkt er bij een Nederlandse landmachtkapitein die verantwoordelijk is voor de beveiliging van de adviseurs. Er zijn te weinig voertuigen en er spreken te weinig mensen Engels, wat de communicatie bemoeilijkt.

Worsteling
Bauer begrijpt de frustraties. Hij wil dolgraag zaken oplossen. Maar dat kan niet altijd. ,,Het ingewikkelde van dit soort missies is dat ze moordend langzaam gaan en dat het een hele worsteling is door alle partijen die erbij betrokken zijn. Moet je dan de stekker er maar uit trekken, als de samenwerking niet de meest ideale is? Ik denk het niet. Zonder ons waren de Afghanen echt veel slechter af.”
Het is tijd om naar huis te gaan. De kerstboodschap die Bauer wilde overbrengen, lijkt te zijn overgekomen. Niemand klaagt. Opgewekt beginnen de achterblijvers aan de ‘pubquiz’. Met Sky Radio.

Werkbezoek gaat verder
“Ons bijzondere werk gaat gewoon door en ik wil jullie heel hartelijk danken voor jullie professionele en niet aflatende inzet om de wereld een beetje veiliger te maken”, zei luitenant-admiraal Rob Bauer tijdens zijn bliksembezoek aan Nederlandse militairen in Afghanistan en op de vliegbasis in het Midden-Oosten waar vanuit de lucht terreurorganisatie ISIS wordt bestreden.

Op Camp Marmal in Mazar-e-Sharif, Afghanistan, woonde de Commandant der Strijdkrachten (CDS) Bauer met zijn delegatie afgelopen weekend een kerstviering bij. Daarvoor sprak hij met de Duitse commandant over de missie en kreeg een rondleiding bij de multinationale medische eenheid. Na een gesprek met de militairen die verantwoordelijk zijn voor het trainen en adviseren van de Afghanen, werd een oefening bijgewoond. Hier werden een voertuigverplaatsing en de procedures na een aanslag met een zogeheten Improvised Explosive Device beoefend.

Vliegbasis
De dag ervoor was het gezelschap op de vliegbasis in het Midden-Oosten waar vandaan nu nog Belgische F-16’s opereren in de strijd tegen ISIS. Nederland zorgt momenteel voor de bewaking van die eenheid en neemt in januari het stokje van de vliegoperaties weer over van de zuiderburen. Na een gezamenlijke lunch kreeg de CDS een demonstratie van de beveiliging met honden.

Werk gaat gewoon door
Bauer wenste iedereen ondanks het gemis van familie en vrienden toch heel goede feestdagen: “Het is een bijzondere tijd om zo ver van huis te werken als veel mensen thuis zijn met de feestdagen. Bewaken en beveiligen, trainen en adviseren, de komst voorbereiden van de F-16’s en het personeel dat begin van het jaar weer aan de slag gaat in de strijd tegen ISIS. De werkzaamheden in de inzetgebieden gaan gewoon door. Wat ik zie en hoor vervult me met trots en wat misschien beter kan, neem ik mee terug naar Den Haag.”

Bron: AD / Defensie