Kramer nieuwe Commandant Zeestrijdkrachten

Vice-admiraal Rob Kramer is de nieuwe Commandant Zeestrijdkrachten en Admiraal Benelux. Hij volgde vandaag luitenant-generaal der mariniers Rob Verkerk op. Die werd tot zijn verrassing onderscheiden met de koninklijke onderscheiding Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden.
De nieuwe marinecommandant Rob Kramer vervulde tijdens zijn loopbaan vooral operationele functies aan boord van fregatten en bij de mijnendienst. Kramer “Mijn 3 speerpunten zijn de mens, de mens en… de mens.” Dat vraagt in zijn ogen 3 zaken: een betere balans in de activiteiten, meer perspectief door een individuele benadering van het personeel, en meer manoeuvreerruimte door het afschaffen van onnodige regels. “Met deze mindset ga ik de komende jaren aan de slag.”

De ceremoniële commando-overdracht vond plaats op Marinebasis Den Helder. Op de kade stonden 600 Nederlandse en Belgische militairen aangetreden. Diverse oude maritieme luchtvaartuigen, 3 NH90-maritieme gevechtshelikopters en een Cougar van de luchtmacht voerden een fly-by uit.
Marinier in hart en nieren
Verkerks team zorgde in 1995 in Voormalig Joegoslavië voor een doorbraak in de vredesbesprekingen met de beschieting van Mount Igman. En als ook directeur Operaties stuurde hij spraakmakende inzetten aan, zoals de bevrijding van de Taipan. Het zijn een paar van de wapenfeiten uit de 39-jarige Defensiecarrière van Verkerk.
“Een marinier in hart en nieren! Daarover kan geen misverstand bestaan. Máár ook en laat ik duidelijk zijn een ware vlootvoogd”, sprak minister Jeanine Hennis-Plasschaert over de scheidend commandant. “Alleen al uw niet-aflatende strijd voor bijvoorbeeld de vervanging van de Walrusklasse, de mijnenjagers en ook de M-fregatten spreekt in dat opzicht boekdelen.”

Bijzondere slotakte
De minister refereerde aan de lastige periode waarin Verkerk aan het roer stond. Een periode waarin het effect van jarenlange bezuinigingen defensiebreed voel- en zichtbaar werd, terwijl de veiligheidssituatie alleen maar meer vroeg van Defensie. Hennis: “De laatste intensieve jaren vormen in feite een bijzondere slotakte van een prachtige loopbaan bij Defensie. Uw inzet, vastberadenheid en betrokkenheid hebben ons veel gebracht”, om de luitenant-generaal vervolgens te decoreren.

fly-by-commandooverdracht-marine_noventas-by-mindef

Flinke dosis humor
Ook niet onbesproken liet Hennis het feit dat Verkerk recht voor z’n raap is, vaak gecombineerd met een flinke dosis humor. Hennis: “Zo zorgde u tijdens de herdenking van de Slag om Chatham voor veel hilariteit toen u, niet al te veel gehinderd door een politieke antenne, stelde dat uw voorgangers overduidelijk uit waren op een harde Brexit.”
Nog 1 keer sprak Verkerk zijn mensen toe: “3 jaar geleden heb ik u beloofd dat ik ervoor zou zorgen dat u weer fluitend over de Moormanbrug kon fietsen”, refererend aan de toegangsbrug van het marinecomplex. “Ik heb er gelukkig niet bij gezegd welke kant op. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat dit niet volledig is gelukt. De jarenlange bezuinigingen hadden een dieper gat geslagen dan ik had voorzien.”

Bron: Defensie