Korpschef Akerboom: Ik kom in cao-gesprekken wél voor collega’s op

Korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie weerlegt kritiek dat hij zich tijdens de cao-onderhandelingen pal achter justitieminister Grapperhaus schaart en zijn mensen niet steunt. ,,Collega’s mogen verwachten dat ik aan tafel voor hen opkom”, meldt Akerboom in een via Twitter verspreidde verklaring.

Akerboom neemt anders dan zijn voorgangers geen neutrale positie in tijdens de cao-onderhandelingen tussen vakbonden en ministerie. De korpschef van de Nationale Politie praat voor het eerst mee als werkgever. Voorafgaand aan de onderhandelingen ondertekende hij samen met minister Grapperhaus (Justitie & Veiligheid) een zogeheten ‘inzetbrief’. Daarin staan de uitgangspunten van de werkgever – het ministerie van Justitie en Veiligheid – in de komende cao-gesprekken.

Politiemensen, vakbondbestuurders en Tweede Kamerleden oordeelden gisteren fel over de opstelling van korpschef Erik Akerboom. Volgens politiebonden NPB en ACP zijn agenten uit het hele land ‘kwaad’ over de brief en verwijten ze Akerboom dat hij niet voor hen opkomt. Politiemensen vragen volgens de bonden ,,na een loodzware reorganisatie van vier jaar” om meer flexibiliteit. ,,ze hebben het gevoel dat ze nog meer moeten inleveren.”
‘Gezond en goed toegerust’
De korpschef weerlegt dat verwijt. ,,Collega’s mogen van me verwachten dat ik aan tafel voor hen opkom om gezond en goed toegerust bij de politie goed hun werk kunnen doen. De samenleving mag verwachten dat ik ervoor zorg dat de politie kan doen wat nodig is om de veiligheidsproblemen aan te kunnen’, schrijft hij op zijn Linkedin-pagina.

Zijn handtekening onder de ‘inzetbrief’ is louter een formaliteit. Akerboom: ,,De minister geeft ons namens het kabinet de (financiële) kaders en zijn ministerie zit aan tafel om die te bewaken. Mijn handtekening staat onder de inzetbrief omdat ik zo laat zien binnen welke kaders we aan de slag gaan. Eenieder heeft zijn rol aan tafel.”

‘Goede cao’
De korpschef heeft zin in de cao-onderhandelingen, blijkt. ,,Ik kijk uit naar die, soms stevige, gesprekken maar ik laat me daarbij niet tegenover mijn eigen mensen zetten. Ik heb er vertrouwen in dat we met elkaar tot een goed resultaat zullen komen. Ons gezamenlijk doel is een goede cao die recht doet aan de collega’s en ons als organisatie klaar maakt voor de toekomst.”

Akerboom vindt het de doodnormaalste zaak van de wereld dat hij als korpschef aan tafel zit bij de onderhandelingen. ,,Ik vind het belangrijk -en eigenlijk niet meer dan logisch- dat we als korpsleiding rechtstreeks partij zijn bij die gesprekken. Meer dan voorheen. Om tot een goede cao voor onze eigen medewerkers te komen, met afspraken die we ook na kunnen komen.”

Bron: AD / Politie