Koninklijke Landmacht presenteert toekomstvisie

Hoogwaardige technologie, vernieuwende operationele concepten en de onmisbare mens. Dat zijn de beslissende elementen volgens de vandaag aan de Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Bauer, gepresenteerde toekomstvisie van de Koninklijke Landmacht.
Bauer: “We weten dat we moeten en nu ook kúnnen investeren in de krijgsmacht van vandaag, morgen, maar zeker ook overmorgen. Deze visie helpt ons om gezamenlijk besluiten te nemen om Nederland veilig te houden. Het landoptreden blijft onveranderd mensenwerk. Onze mensen moeten het uiteindelijk doen.”
Meebewegen
De visie getiteld ‘Veiligheid is vooruitzien’ analyseert de belangrijkste uitdagingen waar de landmacht de komende decennia voor staat. Het krijgsmachtdeel moet meebewegen met de snelheid en onvoorspelbaarheid van veranderingen. De organisatie is daarom al op verschillende gebieden innovatief actief. Zo wordt er geëxperimenteerd met autonome logistiek, wordt de robot and autonomous systems-capaciteit bij 13 Lichte Brigade versterkt en krijgt het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando een ‘counter-drone measures’-team.

Het document formuleert ook 4 ontwikkellijnen. Die beogen:
*het adaptief vermogen te vergroten;
*de samenwerking met nationale en internationale partners te intensiveren;
*de verbinding tussen mens en technologie te versterken en
*te investeren in het gevecht over lange afstanden en optreden in stedelijk gebied.

Problemen van vandaag
Dat de landmacht in deze moeilijke tijd komt met een toekomstvisie is volgens Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Leo Beulen essentieel. “Als je niet vooruitkijkt, hoe weet je dan waar je naartoe moet werken?” Hij is zich er evenwel van bewust dat bij velen de problemen van vandaag op de voorgrond staan en dat er weinig vertrouwen is. “Maar parallel aan het vereiste herstel, kijkt de landmacht ook vooruit”, zegt hij.

De visie biedt een strategische richting: de landmacht investeert nu in de huidige capaciteiten en bouwt tegelijkertijd aan toekomstige, met vernieuwende concepten en een verdergaande combinatie van hoogwaardige technologie en de onmisbare mens.

Lange adem
Niet alleen militairen, maar ook politici, academici, politieagenten en studenten dachten mee over de nieuwe toekomstvisie. De discussie hierover houdt niet op bij het uitbrengen van het document. “Een organisatie als de Koninklijke Landmacht verandert niet van de een op de andere dag. Dat is een proces van de lange adem”, aldus Beulen. Hij roept dan ook op hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Bron: Defensie