Koning Willem Alexander bij controle Koninklijke marechaussee

https://noventas.mobi/index.php/koning-willem-alexander-bij-controle-koninklijke-marechaussee/

Automobilisten die vanochtend bij grensovergang Hazeldonk van de weg werden gehaald stonden mogelijk oog in oog met koning Willem-Alexander. Onze vorst was hier namelijk te gast bij de Koninklijke Marechaussee, die met collega’s van landmacht en douane voertuigen en personen controleerde.

De koning ging in gesprek over de aanpak van mensensmokkel door marechaussees van Brigade Brabant-Zuid. Verder kwamen het informatiegestuurd optreden, trends in vluchtelingenstromen en het actuele criminaliteitsbeeld aan bod. Ook was er aandacht voor het selectieproces bij controles. Het computersysteem @migoboras koppelt hierbij informatie aan beelden van voertuigen die de grens passeren.

Handhavingstaken
Op de Trip van Zoudtlandkazerne in Breda informeerden marechaussees de koning over de handhavingstaken op het gebied van de vreemdelingenwetgeving. Zo passeerden grensbewaking op Eindhoven Airport en de toename van het Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV,) vanwege de hoge instroom van vreemdelingen, de revue.

Bron: Defensie