Koenders: “meer geld voor Defensie”

Volgens minister Koenders moet zijn partij, De Partij van de Arbeid, in het nieuwe verkiezingsprogramma pleiten voor meer geld voor Defensie.
“Na een zomer met terreur en de risico’s van onze oostflank, de strijd tegen ISIS en falende staten, betekent dat de veiligheid van onze burgers voorop moet staan”, zegt Koenders. Mede daarom heeft hij, in tegenstelling tot het vorige PvdA-programma, nu aan de voorzitter van de programmacommissie, aangegeven dat er extra moet worden geïnvesteerd in het buitenlands beleid, inclusief Defensie. Volgens Koenders hangen defensie, diplomatie en ontwikkelingssamenwerking anauw samen en vragen deze in deze tijd extra aandacht.

Een aantal vorige kabinetten gaf minder uit aan Defensie. Vooral het laatste kabinet-Balkenende (met de PvdA) en de kabinetten-Rutte (met in Rutte-II de PvdA) bezuinigden flink op Defensie. Halverwege Rutte-II werd een klein beetje goedgemaakt van de bezuinigingen, maar onder de streep bezuinigt de regering nog steeds.
Bij alle politieke partijen wordt gelobbyd voor méér Defensie, onder anderen door een politiek breed samengestelde werkgroep onder leiding van oud-PvdA Tweede-Kamerlid Harry van den Berg. Tegen BNR zei Van den Berg eerder dat er structureel 1,5 miljard euro extra moet naar Defensie en Buitenlandse Zaken. Hij wees erop dat de operationele beschikbaarheid van de krijgsmacht te laag is en het voortzettingsvermogen onvoldoende. Ook schieten de voorraden tekort.

Koenders maakt zich verder zorgen over de Britse Labourleider. Deze nam afgelopen week afstand van Artikel 5 van het NAVO-Verdrag. Hierin staat dat NAVO-landen elkaar te hulp komen bij een aanval van buiten, bijvoorbeeld van Rusland. De zusterpartij van de PvdA is op dit moment verwikkeld in een leiderschapsstrijd.

Bron: BNR / Defensie