Klokkenluider vliegbasis Eindhoven doet aangifte tegen commandanten

Klokkenluider en oud-piloot Victor van Wulfen van vliegbasis Eindhoven heeft woensdag bij de marechaussee een aangifte ingediend tegen twee van zijn voormalig leidinggevenden. De twee commandanten hebben zich volgens hem schuldig gemaakt aan meineed.

Van Wulfen denkt aan te kunnen tonen dat voormalig plaatsvervangend commandant van de Luchtstrijdkrachten en de oud-squadroncommandant leugens hebben verteld in de zaak over de vervalsing van zijn medisch dossier. Ze legden hun verklaringen bij de tuchtrechter onder ede af. De oud-piloot beschuldigt zijn voormalig squadroncommandant bovendien van valsheid in geschrifte en smaad en laster.

In de tuchtrechtszaak werd vliegerarts Derk Blikman in november berispt omdat hij zonder officiële diagnose een psychische stoornis noteerde in het medisch dossier van de piloot. Van Wulfen heeft het vermoeden dat de squadroncommandant heeft gelogen om de arts uit de wind te houden. Zo kon de arts worden vrijgesproken van schending van zijn beroepsgeheim, denkt hij.

De klokkenluider heeft eerder bij de marechaussee aangifte gedaan tegen verschillende ex-leidinggevenden maar tot een strafzaak of andere maatregelen heeft dat niet geleid. Wegens een gebrek aan vertrouwen in het optreden van de marechaussee wilde hij gisteren daarom aangifte doen bij de politie.

Bron: ad.nl