Informele bijeenkomst EU-ministers van Defensie in Amsterdam

De EU-ministers van Defensie komen op 4 en 5 februari in Amsterdam bijeen voor de halfjaarlijkse informele vergadering. Onder voorzitterschap van EU-Hoge Vertegenwoordiger voor
Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid Frederica Mogherini wordt vergaderd over het Europese defensie- en veiligheidsbeleid. De vergadering vindt plaats in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam.

Tijdens de bijeenkomst in Amsterdam staan de lopende Europese missies, de defensiesamenwerking in Europa en het Europese Defensie Actie Plan op de agenda. Samen met de Europese minister van Buitenlandse Zaken wordt gesproken over de toekomstige Europese buitenland- en veiligheidstrategie.

Nederland is in de eerste helft van 2016 voorzitter van de Europese Unie. Als voorzitter zet Nederland in op meer concrete Europese militaire samenwerking en een duidelijk plek voor Defensie in de nieuwe Europese veiligheidstrategie.