Verdere informatie over compensatie AOW-gat Defensie

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert stuurde vandaag aanvullende informatie naar de Tweede Kamer over de financiële maatregelen die Defensie treft voor voormalig defensiepersoneel dat wordt geconfronteerd met het AOW-gat. De bewindsvrouw maakt in de brief met voorbeelden inzichtelijk wat het effect is van de door haar getroffen maatregelen op het inkomen van voormalig militairen en burgermedewerkers.

Door de maatregelen die de Minister treft bedraagt het netto-inkomen in alle gevallen nu minimaal 90% van het netto-inkomen dat bij 65 jaar zou zijn uitgekeerd als dat nog steeds de AOW-leeftijd en pensioenleeftijd was.

De totale kosten van de nu door Hennis genomen maatregelen bedragen ongeveer € 750 miljoen tot 2035.