Impact van Coronavirus op Defensie. We zijn ‘the last man standing’

Er wordt volop gespeculeerd over de inzet van het leger om de Nederlandse bevolking te helpen in de strijd tegen het coronavirus. Dat militairen nog niet zichtbaar op straat zijn, wil helemaal niet zeggen dat Defensie geen rol speelt. Op de achtergrond wordt alles gedaan om mens en materieel beschikbaar te stellen. “Dat u ons nog niet fysiek tegenkomt is positief. Als dit wel het geval is, dan is de situatie in ons land ook dermate verslechterd”, reageert Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer.
“Niemand weet hoe het gaat lopen. Maar als het gros van de Nederlanders ziek wordt, is het een geruststellende gedachte dat er bij Defensie meer dan 46.000 militairen werken. De meesten zijn jong en fit. We kunnen veel aan. We zijn ‘the last man standing’.”

Uitgebreide informatie
Het calamiteitenhospitaal openen, kazernes omtoveren tot quarantainelocaties, mobiele intensive cares beschikbaar stellen, transport- en bevoorradingsschepen gebruiken om besmette patiënten te behandelen…Tal van scenario’s hebben intussen bij de defensietop de revue gepasseerd. In de Defensiekrant lees je uitgebreid wat de impact van het virus op Defensie heeft en wat Defensie tot nu toe allemaal doet en kan gaan doen.

Klaar voor?
Maar zijn de militairen wel klaar voor deze unieke situatie? COVID-19 is niet bepaald een ‘vijand’ die regelmatig in de draaiboeken verschijnt. “Ja, we zijn hier klaar voor”, vertelt de Commandant der Strijdkrachten volmondig. “We kunnen in 24 uur 1.000 militairen klaar laten staan. Na 36 uur zijn dat er al 2.800. Er ligt een Catalogus Nationale Operaties klaar, een overzicht van ruim 300 pagina’s, waarin al onze ‘diensten’ beschreven zijn en waar civiele partners een beroep op kunnen doen. Je kunt het je zo gek niet bedenken of militairen kunnen ergens aan bijdragen. Bovendien zijn de meeste militairen, met uitzondering van de specialisten, breed inzetbaar. Een infanterist kan ook beveiligingstaken op zich nemen en een viertonnerchauffeur kan ook een vrachtwagen in de civiele sector besturen.”

Verloven kunnen worden ingetrokken
Defensie heeft het personeel de afgelopen week een mailtje gestuurd met de mededeling dat alle verloven, indien nodig, kunnen worden ingetrokken in verband met de coronacrisis. Dat heeft de voorzitter van de vakbond voor burger en militair personeel VBM, Jean Debie, gezegd. “Defensie is paraat als de autoriteiten daarom vragen. Zo zou personeel en materieel kunnen worden ingezet in ziekenhuizen en ic’s als er om wordt gevraagd”, aldus Debie.
Ook Anne-Marie Snels van vakbond AFMP zegt dat er een mail is verstuurd. ‘’Ik hoop dat het niet gebeurt, omdat dat betekent dat de coronacrisis heviger is geworden. Maar we moeten stand-by staan.”

Bron: Defensie