Iedereen kan reservist worden

De nieuwste arbeidsmarktcampagne doet een beroep op alle Nederlanders. De gisteren gelanceerde campagne draait om reservisten. De campagne heeft een duidelijke boodschap: in iedere Nederlander schuilt een reservist.
Er wordt afgerekend met het vooroordeel dat het ‘parttime militair-zijn’ slechts voor een beperkt aantal beroepsgroepen is weggelegd. De oproep is dan ook: Word flexibel inzetbaar als reservist. Een gewone baan én reservist-zijn gaan samen.

Op grote schermen in NS-stations, in stadsbussen, bij tankstations, op social media en op de radio komt 3 weken lang een rijke schakering beroepen langs. Die zijn gekoppeld aan het reservistenschap. Het levert combinaties op die ogenschijnlijk niet altijd even voor de hand liggen: ‘Basgitarist….en reservist’ of ‘Pizzabakker…en reservist’.

Defensie wil zo een pluriformer aanbod reservisten binnenhalen en tegelijkertijd het draagvlak voor Defensie en ‘de reservist’ vergroten.

Bron: Defensie