Honderden extra Undercover specialisten

Het werken onder een andere identiteit voor een inlichtingendienst wordt steeds gevaarlijker nu steeds meer geavanceerde digitale controles plaatsvinden, onder meer bij grensoverschrijdingen.

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en militaire collega-dienst (MIVD) krijgen meer bevoegdheden. Dat staat in het wetsvoorstel ter herziening van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv). Individuele burgers, media en privacy-organisaties als Amnesty International en Bits of Freedom maken zich grote zorgen. Vooral over de nieuwe, ruimere bevoegdheden voor het onderscheppen van bulk-communicatie en het binnendringen in computers of telefoons door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
Deze organisaties staren zich helaas blind op de ruimere bevoegdheden voor het onderscheppen van metadata; er staan meer controversiële voorstellen in de wet.

Forse uitbreiding undercover personeel
Maar de gevolgen van ‘meer bevoegdheden’ zijn er ook voor de honderden overheidsfunctionarissen die de AIVD en MIVD aanwijzen om ‘werkzaamheden ten behoeve van de diensten te verrichten’. Onder die misschien wat geheimzinnig klinkende groep vallen van oudsher bijvoorbeeld politiemensen, ambtenaren van de Koninklijke Marechaussee en FIOD- en douanepersoneel. Deze kring van functionarissen zal fors worden uitgebreid met onder meer medewerkers van de Immigratie-en Naturalisatiedienst (IND) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie alsmede van de Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In de wetswijziging die nu voorligt, zouden deze honderden ‘externe’ functionarissen zich als operationeel medewerker mogen bedienen van een aangenomen identiteit en hoedanigheid, oftewel een cover. Zoals ook AIVD/MIVD-medewerkers dat mogen. En wel omwille van hun persoonlijke veiligheid.