Het ministerie van Defensie is op dit moment nog niet van plan om een oude laagvliegroute boven Noord-Nederland opnieuw in gebruik te nemen.

Dat meldt woordvoerder Peter Valstar van het ministerie aan Hart van Nederland.

Wel wordt voorbereidend werk gedaan om een nieuwe vergunningsaanvraag voor militaire vluchten in te dienen. Er is nog geen beslissing genomen of de laagvliegroute bij die aanvraag wordt opgenomen, maar de optie wordt wel onderzocht.

Opgeheven vanwege overlast en gevaar
In Friesland, Overijssel en Drenthe is groot ongenoegen ontstaan over het mogelijk opnieuw in gebruik nemen van de laagvliegroute-10a. Die route, die over Noord-Nederland loopt via Dokkum, Drachten, Meppel, Deventer en Winterswijk en waar straalvliegtuigen tot 75 meter boven de grond mogen vliegen, werd in 2002 opgeheven. Dat kwam vanwege geluidsoverlast en mogelijk gevaarlijke situaties door de ligging van luchtvaartterrein Drachten.
Omwonenden van de laagvliegroute vrezen de gevolgen als de route opnieuw wordt ingevoerd. “Nu al trillen de ramen in de kozijnen, gaan auto-alarmen af en gaat de hond ervandoor als de JSF op 75 meter overkomt”, zei Gerard Veldman eerder. Veldman is bewoner van het Friese Cornjum, waar hij onder de aan- en uitvliegroute van Vliegbasis Leeuwarden woont.

Aanvraag vergunning
Inmiddels bereidt het ministerie van Defensie de aanvraag van Natuurbeschermingsvergunningen voor militaire vliegactiviteiten voor, waarbij ook het gebruik van de luchtvaartroutes wordt onderzocht. Volgens Valstar wordt op dit moment een effectenanalyse uitgevoerd, waarvan de uitkomsten zullen worden om binnen enkele weken de vergunning aan te vragen bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Een gedachte over “Het ministerie van Defensie is op dit moment nog niet van plan om een oude laagvliegroute boven Noord-Nederland opnieuw in gebruik te nemen.

  1. Merkwaardig dat burgervliegtuigen steeds geluidsarmer moeten worden en F 35 en andere militaire vliegtuigen niet. Zelfs de NATO AWACS B707 krijgen moderne elektronica, maar de motoren worden niet vervangen. Nationale veiligheid is punt 1 daar twijfel ik niet aan, maar onnodige geluidshinder veroorzaken door de her ingebruikname van een 75 meter laagvliegroute is punt 2 Over de gevolgen moet men niet te licht over doen en mogen derden geen onnodige hinder ondervinden dan strikt noodzakelijk is.

Reacties zijn gesloten.