Herinneringsmedaille Vredesoperaties Voor Mali-gangers

“De VN-missie MINUSMA heeft als doel om Mali te begeleiden op weg naar een stabiel land. Daarin is de Nederlandse bijdrage het radertje dat de hele VN-operatie sneller en beter laat rollen. Nederland heeft iets bijzonders neergezet. U heeft iets bijzonders neergezet.” Zo uitte de plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten luitenant-generaal Hans Wehren zijn waardering voor de 675 militairen die vandaag de Herinneringsmedaille Vredesoperaties ontvingen.

image

Medailleuitreiking.
Zij kregen het eremetaal voor hun inzet tijdens de VN-missie Minusma in Mali en ISAF en Resolute Support in Afghanistan. Een tiental anderen nam deel aan missies op de Balkan en in Somalië. Wehren: “U blonk uit in doorzettingsvermogen, professionaliteit en samenwerking. De Nederlandse can-do mentaliteit in optima forma. Mijn dank is groot!”

Minuut stilte
Wehren stond niet alleen stil bij de behaalde resultaten en het doorzettingsvermogen van de militairen. Hij bracht ook het verongelukken van kapitein René Zeetsen en eerste-luitenant Ernst Mollinger met een Apache-gevechtshelikopter in herinnering. “Ze hadden hierbij moeten zijn. Ze worden enorm gemist.” Ter nagedachtenis aan de omgekomen militairen werd een minuut stilte gehouden.

Niet alleen de militairen, afkomstig uit de hele krijgsmacht, ontvingen een blijk van waardering en erkenning, ook hun thuisfront. Als dank voor hun steun tijdens de uitzending, kregen de relaties van de militairen de anjer. Voor de kinderen is er het speciale kindermedaillon.

Koninklijke onderscheiding
Vicevoorzitter thuisfrontcomité van de Koninklijke Landmacht Theo Ketting werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontving de onderscheiding voor zijn vrijwilligerswerk in zijn woonplaats Bruinisse, zijn werk voor de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers, het Thuisfrontcomité sinds 1998 en voor het bedenken van de anjer die alle relaties van uitgezonden militairen krijgen.