Herinneringsmedaille voor special forces

https://noventas.mobi/index.php/herinneringsmedaille-voor-special-forces/

“In vele opzichten verlegden jullie de grenzen. En dat maakt nou juist het verschil in Noord-Mali. Want alleen als je weet wat er gebeurt, waarom dat gebeurt, wie daar belang bij heeft en wie verantwoordelijk is, alleen dan kun je daar de juiste dingen doen”.

Dat zei Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp vanmorgen bij het uitreiken van de Herinneringsmedaille Vredesoperatie. 98 militairen van de Special Operations Land Task Group in Doorn, voornamelijk mariniers uit Doorn, ontvingen het eremetaal. 4 maanden verzamelden zij inlichtingen voor de missie van de Verenigde Naties Minusma.

Grensverleggend
Middendorp schetste hoe Mali in 2 jaar tijd is veranderd van een land in de greep van terroristen in een redelijk stabiel, maar kwetsbaar land. “De missie gaat in de kern om stabilisering, bescherming van burgers en terugkeer van de overheid. Want mensen die zich veilig voelen en mogelijkheden hebben in een land met een functionerend bestuur, zoeken niet hun heil in terrorisme en criminaliteit. En alleen zo komt vrede tot stand”, zei hij.

middelkoop special forces_Noventas by MinDef

Volgens generaal Middendorp is de Nederlandse bijdrage aan de missie grensverleggend. “Wij zorgen voor de noodzakelijke beeldvorming, de situational awareness. En wanneer nodig kunnen we van ons afbijten. Die combinatie was tot voor kort echt ondenkbaar, want tot aan Minusma had de VN nog nooit met inlichtingencapaciteit gewerkt. Nog nooit werkten special forces in een VN-omgeving. En nog nooit werkte de VN met aanvalshelikopters of met onbemande vliegtuigen.”

Compliment
De Nederlandse bijdrage is een succes en wordt gewaardeerd stelde Middendorp. “Niet voor niets noemde de commandant van Minusma, de Deense generaal majoor Lollesgaard, onze bijdrage de ruggengraat van de missie. Dat is een mooi compliment aan al onze militairen die zich voor deze missie hebben ingezet en dat nog steeds doen.”

Het lijkt er misschien op dat de special forces en de mensen van intell de kern vormen van de missie, maar dat is volgens Middendorp schijn. “Zonder uw aller inzet was hun werk niet mogelijk geweest.” Daarom noemde hij ook nog de monteurs, de mortieristen, de verkenners, de EOD’ers, de fire support teams, de mensen van de communicatiesystemen, de arts en verpleegkundige, en al die anderen die bijdroegen aan de missie. “Samen heeft u er een succes van gemaakt. En daar ben ik trots op. Mannen, vrouwen, bedankt!”

Nadat de militairen hun medaille hadden ontvangen, kregen hun partners de anjer en de kinderen het kindermedaillon.

Bron: tekst en beeld Defensie