Herinneringsmedaille voor Maligangers

“Er is er niet zo lang geleden een vredesakkoord gesloten in Mali. Diverse strijdende partijen hebben de wapens neergelegd om zo te werken aan een meer stabiele en vreedzame situatie. Dat is een stap voorwaarts. En dat komt mede dankzij de VN-missie. En dankzij onze inzet.”

Met deze woorden complimenteerde plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten vice-admiraal Rob Bauer vandaag meer dan 400 Nederlandse militairen. Die ontvingen de Herinneringsmedaille Vredesoperaties. De Minusma-gangers ontvingen het eremetaal in de Evenementenhal in Gorinchem.

Grenzen aan capaciteiten

Bauer noemde met name het team van de genie dat de afgelopen maanden groot onderhoud aan het kamp uitvoerde. Daarnaast werkten deze landmachtmilitairen aan de uitbreiding van het kamp voor de komst van Duitse collega’s. Die namen op 1 juni een deel van de inlichtingentaken van Nederland over. “Want hoe waardevol de Nederlandse bijdrage is, de missie heeft ook laten zien dat er grenzen zijn aan de capaciteiten die wij beschikbaar kunnen stellen. Mede daarom gaan ook andere landen nu een bijdrage leveren”, aldus Bauer. “Duidelijk is wel dat Nederland voorlopig betrokken blijft bij de VN-missie.”

Naast het Joint Support Detachement, dat de logistieke ondersteuning en de beveiliging van het kamp in Mali regelt, ontvingen ook de militairen van het Contigentscommando (Contco) hun herinneringsmedaille. Dit commando is verantwoordelijk voor alle Nederlandse militairen in Mali en vertegenwoordigt de Commandant der Strijdkrachten in het uitzendgebied.

Herkenbaar

Bauer bracht in herinnering dat een uitzendtermijn van 4 tot zes maanden lang is en familie, partner en vrienden worden gemist. “Zoals één van u het zo mooi beschreef: ‘Hier word je je heel bewust van hoe onvervangbaar de mensen thuis zijn’. Heel herkenbaar. Dat gevoel had ik ook tijdens mijn eigen uitzendingen.” Bauer bedankte daarom het thuisfront. “Voor u was het ook een echte missie. Want u heeft thuis de boel draaiende gehouden. Dat is niet altijd gemakkelijk.”

De Herinneringsmedaille Vredesoperaties is voor militairen die ten minste 30 dagen onafgebroken aan een vredesoperatie hebben deelgenomen. De medaille wordt in aanwezigheid van familie, vrienden en collega’s uitgereikt. Niet alleen de militairen ontvangen een blijk van waardering en erkenning, maar ook hun thuisfront. Als dank voor hun steun tijdens de uitzending, ontvingen de partners van de militairen een anjer, de jeugd een speciaal kindermedaillon.