Herdenking slag om Javazee

De Koninklijke Marine en het Karel Doorman Fonds herdenken op 27 februari 2017 dat 75 jaar geleden met de Slag in de Javazee een einde kwam aan drie maanden strijd ter zee ter verdediging van Nederlands Oost-Indië.

De herdenking vindt plaats in de Kloosterkerk te Den Haag en begint om 11.00 uur. Na afloop, om ca.12.30 uur, wordt u een lunch aangeboden.

Aanmelden
Belangstellenden kunnen zich voor 13 februari 2017 aanmelden via kabinet.czsk@mindef.nl, met als onderwerp: AANMELDEN HERDENKING JAVAZEE.

In de mail graag alle namen, adressen en mailadressen van de deelnemers vermelden en, indien van toepassing, uw relatie met degene die in die periode in NOI heeft gediend.
U krijgt dan op die mailadressen verdere informatie.