Hennis bezoekt bondgenoten Albanië, Bulgarije en Roemenië

Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert heeft deze week een bezoek gebracht aan de hoofdsteden van Albanië, Bulgarije en Roemenië. Zij was daar op uitnodiging van haar collega-ministers van Defensie.

De gesprekken stonden vooral in het teken van de militaire maatregelen die de NAVO treft om de oostelijke bondgenoten gerust te stellen. Vooral de toenemende Russische militaire aanwezigheid in de Zwarte Zee baart Bulgarije en Roemenië zorgen. Daarnaast worden de landen geconfronteerd met migrantenstromen door het afsluiten van de westelijke Balkanroute.

Albanië
Hennis sprak dinsdag in Tirana met haar Albanese collega Mimi Kodheli. Die kondigde aan dat Albanië vanaf november een patrouillevaartuig levert aan het NAVO-vlootverband SNMG2 in de Egeïsche Zee. De schepen zijn daar ter afschrikking en om (mensen)smokkelroutes in kaart te brengen. Het Nederlandse fregat Zr. Ms. De Ruyter maakt tot eind december ook deel uit van SNMG2.

img_4606

Bulgarije
De Bulgaarse minister van Defensie Nikolay Nenchev sprak gisteren in Sofia met Hennis onder meer over de grote inspanningen die zijn land levert om de Bulgaarse buitengrenzen te bewaken. Ook cybersecurity staat hoog op de Bulgaarse agenda. Nederland heeft de nodige expertise en ervaring op dit gebied. Een aantal Bulgaarse collega’s worden in Nederland opgeleid.

Roemenië
In Boekarest besprak Hennis vandaag met collega Minhea Motoc de initiatieven voor een versterkte multinationale militaire aanwezigheid in dat deel van het verdragsgebied. Dit onderwerp staat over 2 weken ook op de agenda van de NAVO-vergadering van Defensieministers in Brussel. Hennis en Motoc ondertekenden ook een intentieverklaring over de samenwerking tussen de beide krijgsmachten. Die ging onder meer over inlichtingen, F-16’s en maritieme inzet.

img_4608

Bondgenootschappelijke solidariteit
Met haar bezoeken onderstreept Hennis het belang van bondgenootschappelijke solidariteit. “Deze landen kennen een zeer bewogen geschiedenis en worden hiermee nog dagelijks geconfronteerd. Alleen al hun geografische ligging vormt een enorme uitdaging. Een eensgezind optreden is dan cruciaal”, aldus de minister.

Dit was ook de boodschap van haar toespraak voor het Bucharest Forum 2016, over de veiligheidssituatie in en rondom Europa. Hiermee sloot minister Hennis haar bezoek aan de 3 landen af.