Handhavingsactie op militaire oefenterreinen

De Koninklijke Marechaussee in Limburg heeft afgelopen weekend een handhavingsactie uitgevoerd op de militaire oefenterreinen van Weerter- en Budelbergen. De controle werd gedaan naar aanleiding van diverse klachten en meldingen van illegaal crossen en overlast. De controle voerden marechaussees van onder andere het Team Verkeer samen uit met de terreinopzichter van beide terreinen.

De resultaten van de actie waren vijf proces-verbalen wegens illegaal gebruik van het oefenterrein. Twee bestuurders reden zonder rijbewijs. Ook kreeg een bestuurder een proces-verbaal voor het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. Daarnaast werd een crossmotor in beslag genomen.

De militaire oefenterreinen zijn onder voorwaarden vrij toegankelijk voor onder andere wandelaars en fietsers. Het illegaal crossen levert naast gevaar, ook schade op aan de flora en fauna in het oefengebied.