Gunning bouwgrondvoorbereiding marinierskazerne uitgesteld

Defensie stelt de gunning van de bouw-voorbereidende werkzaamheden van de nieuwe Marinierskazerne met 3 maanden uit. Mede om die reden wordt ook de dialoog over de aanbesteding van de bouw en exploitatie opgeschort.
De staatssecretaris van Defensie heeft de Tweede Kamer toegezegd geen onomkeerbare besluiten te nemen totdat een overleg met de Kamer over de kazerne heeft plaatsgevonden. Dat overleg vindt plaats op 5 november. Daarom wil de staatssecretaris de gunning van de opdracht tot bouwgrondvoorbereiding met 3 maanden uitstellen, tot 1 januari 2019.
Op dit moment loopt ook de gecombineerde aanbesteding van de bouw en exploitatie van de nieuwe kazerne. Informatie over de situatie van de bouwgrond bij overdracht naar het gekozen consortium is daarbij van groot belang. Die informatie komt nu later beschikbaar.

Daarnaast wordt nu overleg gevoerd met het medezeggenschap van de mariniers. Mogelijk komen daarbij onderwerpen aan de orde waarbij het advies van het medezeggenschap leidt tot verandering van de outputspecificatie. Deze specificatie vormt de basis voor de aanbesteding van de bouw en exploitatie.

In overleg met en op advies van het Rijksvastgoedbedrijf is daarom besloten ook de dialoog over deze aanbesteding op te schorten. Om het overleg met het medezeggenschap niet onder druk te zetten, kan de termijn van deze opschorting nu nog niet worden vastgesteld.

bron: Defensie