Grote terrorisme-oefening op Maastricht Aachen Airport

Op 2 en 3 oktober oefent de Veiligheidsregio Zuid-Limburg samen met Defensie, Koninklijke Marechaussee en Dienst Speciale Interventies op vliegveld Maastricht Aachen Airport (MAA).
Tijdens de oefening beoefenen de verschillende diensten de inzet tijdens een terroristische aanslag op het vliegveld.

Op woensdag zal Defensie het vliegveld en omgeving bewaken en beveiligen, en op donderdag zullen ook hulpverleners van de veiligheidsregio een rol krijgen.
Vliegveld
Vliegveld Maastricht Aachen Airport is een bewust keuze. Een vliegveld vormt altijd een belangrijk risico-object. Een Veiligheidsregio is ook wettelijk verplicht hiervoor een rampbestrijdingsplan te maken. Hierin staat welke partij welke taken en bevoegdheden heeft bij de bestrijding van een vliegtuigongeval, kaping, infectieziekte of vliegtuigongeval op afstand met een toestel afkomstig van of aanvliegend naar het vliegveld.

Bron: DeLimburger / Defensie (foto illustratief)