Grote terreuroefening in Amsterdam

De autoriteiten gaan op 8 en 9 november voor het eerst in Nederland een grootschalige terreuroefening op straat in Amsterdam houden. Dit in opdracht van de driehoek van burgemeester, hoofdofficier van justitie en hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie

Tijdens de oefening wordt een situatie gesimuleerd waarbij een aanslag plaatsvindt in Amsterdam. In reactie op deze aanslag treden de nood- en hulpdiensten op. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de interventie eenheden van de Dienst Speciale Interventies (DSI). Doel van het optreden is om de aanslag zo snel mogelijk te beëindigen, het aantal slachtoffers te beperken en snelle en goede zorg te geven aan de slachtoffers, aldus locoburgemeester Eric van der Burg van Amsterdam.
Vervolgdreiging
Vervolgens blijkt er sprake te zijn van een vervolgdreiging elders in de stad. Deze dreiging is dermate serieus dat de driehoek reden ziet om aanvullende maatregelen te treffen. Eén van deze maatregelen is de inzet van een bewakingseenheid van defensie. Defensie verleent in deze situatie, onder gezag van de burgemeester, bijstand aan de politie.

Een grootschalige terreuroefening, waarbij ook defensie wordt ingezet, heeft in Nederland nog niet eerder plaatsgevonden en biedt de mogelijkheid om de samenwerking tussen alle betrokken diensten te testen en waar nodig de afspraken verder aan te scherpen. De oefening vindt niet alleen op straat plaats. Ook in de gemeenschappelijke meldkamer, het crisiscentrum onder het stadhuis en op het hoofdbureau van politie wordt geoefend.

brigade-speciale-beveiligingsopdrachten_noventas-by-mindef

Geen publiek, wel figuranten
De oefening vindt plaats op twee locaties in de stad. Beide locaties zijn niet toegankelijk voor publiek, om een veilige oefenomgeving te creëren. Het gaat hierbij om restaurant Haddock op het Zeeburgereiland en het in aanbouw zijnde metrostation Europaplein.

Omwonenden en passanten van de oefenlocaties kunnen zien en horen dat wordt geoefend. Zij worden vooraf en tijdens de oefening geïnformeerd over de oefening en eventuele overlast. Tijdens de oefening wordt gebruik gemaakt van figuranten die de rol van slachtoffer spelen. Defensie en de politie maken tijdens de oefening gebruik van oefenmunitie.

„Deze oefening is een vervolgstap in de voorbereiding op een aanslag waarvan ik hoop dat deze onze stad nooit zal treffen”, schrijft locoburgemeester Eric van der Burg. „De oefening is een onderdeel van de bredere aanpak van (dreigend) terrorisme. Leerpunten uit de oefening worden meegenomen in de bredere aanpak. lk hecht er aan te benadrukken dat een aanslag nooit helemaal te voorkomen valt. Voor het geval een aanslag toch plaatsvindt is het van belang dat alle betrokken diensten goed voorbereid zijn.”

Bron: Telegraaf / Defensie (illustratief)