Grote schenking oud-generaal voor PTSS-onderzoek

Generaal-majoor b.d. Rob Nypels (88) heeft gisteren een groot bedrag geschonken aan het Nypels-Tans – PTSS Fonds (NTPF). Dit is bedoeld om wetenschappelijk onderzoek en innovatieve projecten te bevorderen op het gebied van psychotraumatologie. In het bijzonder bij militairen en andere geüniformeerden die lijden onder posttraumatische stress.

In het midden de heer Nypels en zijn echtgenote mevrouw Nypels-Tans beiden geflankeerd door een kleindochter. In het midden tussen hen in (met lichtroze das) de Rector Magnificus Carel Stoker van de Universiteit Leiden.Toon opties In het midden de heer Nypels en zijn echtgenote mevrouw Nypels-Tans beiden geflankeerd door een kleindochter. In het midden tussen hen in (met lichtroze das) de Rector Magnificus Carel Stoker van de Universiteit Leiden.

In het midden de heer Nypels en zijn echtgenote mevrouw Nypels-Tans beiden geflankeerd door een kleindochter. In het midden tussen hen in (met lichtroze das) de Rector Magnificus Carel Stoker van de Universiteit Leiden.Toon opties
In het midden de heer Nypels en zijn echtgenote mevrouw Nypels-Tans beiden geflankeerd door een kleindochter. In het midden tussen hen in (met lichtroze das) de Rector Magnificus Carel Stoker van de Universiteit Leiden.

Het fonds bevordert de zorg voor mensen met een ernstig psychotrauma. Door het ontwikkelen van nieuwe en/of het verbeteren van methoden om PTSS (posttraumatische stressstoornis) te voorkomen en behandelen. Denk aan vernieuwende psychotherapie. Hierbij worden patiënten met virtual reality-technologie gecontroleerd blootgesteld aan een schokkende gebeurtenis. Ook farmacotherapie is mogelijk. Hierbij gebruiken mensen medicijnen, ondersteund door psychotherapie.
Nypels was in de jaren ‘80 directeur Militair Geneeskundige Diensten. Hij maakte zich toen al hard voor een hoogleraarsstoel militaire geneeskunde. Ook kreeg de Inspectie Militaire Geneeskunde (IMG) onder Nypels vorm. Hij stond dus aan de wieg van zowel de leerstoel als de IMG. Nypels is altijd van mening geweest dat de militair, met name onder operationele omstandigheden, recht heeft op de best mogelijke (geestelijke) gezondheidszorg.

Behoud veerkracht en gezondheid
“Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk voor Defensie. Zeker wanneer het de gezondheid van onze actieve en post-actieve militairen betreft. Generaties militairen en veteranen worden hiermee verder geholpen in het behoud van hun veerkracht, hun gezondheid. Het is van onschatbare waarde voor hun herstel. Uw naam blijft hiermee altijd verbonden aan Defensie”, aldus kolonel-arts Berend Berendsen, voorzitter van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen en psychiater bij de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ).

Het NTPF is ondergebracht bij de leerstoel Medisch-biologische en psychiatrische aspecten van psychotrauma’s van professor Eric Vermetten (Universiteit Leiden). Vermetten is als bijzonder hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Leiden en daarnaast werkzaam als psychiater bij de MGGZ. Dit is onderdeel van het Defensie Ondersteuningscommando.

Bij de plechtigheid op het Rapenburg in Leiden was ook de rector van de universiteit aanwezig.