Grote militaire oefening Luchtmacht en Landmacht in en boven Marnewaard

De Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Landmacht houden volgende week een grootscheepse oefening in en boven militair oefenterrein de Marnewaard.
Bij de oefening worden vliegers getraind in het waarnemen en positioneren van uit te schakelen gronddoelen. Daarbij moet worden samengewerkt met de manschappen op de grond.

De vliegbewegingen strekken zich uit tot Dokkum en Winsum. De vliegtuigen kunnen lager vliegen dan normaal gebruikelijk is.

De oefening vindt plaats tussen dinsdagmorgen 2 juni en vrijdagavond 5 juni van ‘s morgens 10.00 uur tot middernacht.

Het wordt weer warmer, tijd voor airco