FKNR niet naar Nationale Taptoe

Dat onder andere is helaas de trieste uitkomst van intensief overleg in de afgelopen twee weken.
In augustus werd er in de landelijke media uitgebreid bericht over een urenreductie met betrekking tot de inzet van reservisten. Dit als gevolg van grote tekorten bij de Koninklijke Landmacht.

De urenreductie treft het hele Korps Nationale Reserve. Alle reservisten missen tot het eind van het jaar meer dan 70% van hun inkomsten. Voor de FKNR valt de urenreductie wel heel erg zuur uit. In de maanden september en december vindt – naast in de maanden mei en juni – normaalgesproken het grootste deel van de activiteiten van het orkest plaats. Binnen het Korps Nationale Reserve zijn alle extra’s geschrapt. Zo gaan de geplande beëdigingen van 10 en 20 Natresbataljon niet door. Ook is de Korpsdag op 3 oktober a.s. geschrapt. Het orkest is derhalve op al die dagen vrij. Ook op Prinsjesdag is het orkest niet aanwezig.

Wat de muzikanten het meest aan het hart gaat, is het schrappen van de deelname van de FKNR aan de Netherlands Military Tattoo in Ahoy, Rotterdam. Het orkest is al vanaf medio juli bezig met de showrepetities en zou samen met een aantal jachthoornkorpsen de grandioze opening doen, waarna de FKNR een eigen show in het kader van ’70 jaar bevrijding’ zou verzorgen.

De muzikanten van de FKNR zijn allen reservisten. Veel van hen hebben een baan of studeren. De laatste jaren zijn ook steeds meer professionele muzikanten onderdeel gaan uitmaken van het orkest. Deze professionals en de studenten zijn deels of grotendeels afhankelijk van de inkomsten die hun optredens met de FKNR genereren.