Extra operationeel cybercommando bij defensie

Binnen defensie komt een extra operationeel cybercommando. Dit commando wordt ondergebracht bij de Landmacht en gaat voor heel defensie werken. Lees onderstaande quote uit interview met o.a. hoofddirecteur bedrijfsvoering van het ministerie van Defensie Arie Jan de Waard in Management Scope. (dubbelgesprek met hoofddirecteur Alliander-ceo Peter Molengraaf , 9/9/2014)

Dat komt er ook! Dat wordt geen op zichzelf staand operationeel commando zoals de landmacht, luchtmacht, marechaussee of de marine, maar een zelfstandig onderdeel dat we gaan onderbrengen bij de Landmacht en dat voor heel Defensie gaat werken. Voor dit cybercommando gaan we hackers werven die als geen ander weten hoe je kunt inbreken in systemen en hoe wij ons als Defensie teweer kunnen stellen tegen cyberinbraken. Je zou dit kunnen vangen onder de noemer: boeven vang je nou eenmaal met boeven. Het ishard nodig, wij weten dat andere landen een meer dan gewone belangstelling hebben voor specifi eke sectoren in ons land. Daar moet je zeker niet te naïef over denken.’

Lees hier het hele interview