Extra Nederlandse hulp voor migratieaanpak Griekenland

Extra marechaussees controleren vanaf vandaag grenzen tussen Griekenland en Turkije. Daarmee biedt Nederland de Grieken, op verzoek van Frontex, verdere ondersteuning bij de migratieaanpak. Dat is nodig, omdat de buitengrenzen van de Europese Unie onder druk staan en het Griekse asielsysteem is vastgelopen. Dat meldde staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Asiel en Migratie vandaag aan de Tweede Kamer.

Sinds de migratiecrisis van 2015-2016 voeren leden van de Koninklijke Marechaussee al grenscontroles uit in Griekenland. In totaal zijn er nu 9. Verder zijn er tientallen medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, het Centraal opvangorgaan asielzoekers en de Dienst Terugkeer en Vertrek in Griekenland.

Vanaf 1 mei brengen 2 Nederlandse ‘hotspotcoördinatoren’ via de EU alle partijen in Griekenland bij elkaar. Dit moet ervoor zorgen dat knelpunten in procedures en opvang worden besproken en opgelost. Ook vormt het duo de schakel naar de Europese Commissie en de lidstaten.

Onvoldoende
Nederland geeft verder € 200.000 voor projecten waarbij vluchtelingen psychisch worden ondersteund. Eerder leverde Nederland al 2 vrachtwagens, 71 generatoren, 4.300 kussens, 6 tenten en bijna 32.000 dekens aan Griekenland.

Tegelijkertijd dringt Nederland er met de EU bij Athene op aan om te komen tot structurele verbeteringen. De omstandigheden in de opvangkampen zijn onvoldoende, de asielprocedures gaan te langzaam en er moet meer worden gedaan aan terugkeer. Om die inspanningen te ondersteunen is door de EU sinds maart 2016 € 2,4 miljard uitgetrokken.