Extra grenscontroles Marechaussee

https://noventas.mobi/index.php/extra-grenscontroles-marechaussee/

Nederland gaat de mobiele teams van de Koninklijke Marechaussee uitbreiden om de grenzen beter te controleren. Dat geldt zowel voor de weg als voor de treinen. Op grond van risicoanalyses wordt bekeken waar grootste kans is dat migranten proberen Nederland binnen te komen. Verdachte busjes kunnen worden aangehouden en doorzocht, in treinen kunnen verdachte personen om hun papieren worden gevraagd.

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asielzaken) zei dit vandaag bij binnenkomst in Brussel waar wordt gepraat over het migrantenprobleem. De extra mobiele teams van de Marechaussee moeten dan meteen informatie kunnen geven of de stroom migranten naar ons land groeit. De Nederlandse maatregel gaat niet zo ver als in Duitsland. Daar worden alle grensovergangen in het zuiden permanent gecontroleerd. “Maar zo kunnen we wel snel zien of de stroom zich verplaatst richting Nederland”, aldus Dijkhoff.

De ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie proberen vanmiddag een raamakkoord te bereiken om 160.000 asielzoekers te verdelen over alle lidstaten. Gedwongen zal dit niet zijn, daar liggen de Oost-Europese landen dwars. Maar er is nog steeds goede hoop dat er op vrijwillige basis een akkoord kan worden bereikt. Een precieze invulling per land kan dan wachten tot 8 oktober, de volgende ministerraad.

De VVD-fractie in de Tweede Kamer is blij met de extra grenscontroles, maar Kamerlid Malik Azmani noemt het wel “een eerste stap”. Volgens de liberaal moeten er nog meer controles komen als er niet snel een Europese oplossing komt voor de gigantische asielproblematiek. Dijkhoff gebruikt de mobiele teams nu vooral om de vluchtelingenstroom in kaart te brengen, maar de VVD wil ook dat de controles worden ingezet om vreemdelingen terug naar Duitsland en België te sturen.

Bron: Telegraaf. Foto: MinDef