Europese legers op punt van samensmelten

De EU staat aan de vooravond van vergaande samenwerking op defensiegebied. Een echt Europees leger hoeft er niet te komen wat de Europese Commissie betreft, maar forse integratie van de krijgsmachten is onvermijdelijk, gezien de toenemende onveiligheid in de wereld om ons heen. Dat blijkt uit een plan dat het dagelijks bestuur van de EU vandaag presenteert over Europese defensiesamenwerking. Dit meldt de Telegraaf.

Er worden drie scenario’s gegeven voor de toekomst, variërend van een beetje extra doen (’voortmodderscenario’) tot het gezamenlijk aanvliegen van militaire operaties waarbij de militaire planning van de lidstaten volledig wordt gelijkgetrokken. Het plan is bedoeld als ’discussiestuk’ voor de toekomst van de EU. Regeringsleiders nemen daar voor het einde van het jaar besluiten over.

Ook in het meest vergaande scenario is van een Europees leger geen sprake. Landen blijven soeverein over de inzet van hun leger. Toch betekent de laatste optie dat er wel degelijk sprake is van zeer vergaande integratie door een echt gemeenschappelijk defensiebeleid.
Bij de tweede optie is samenwerking de norm en worden nationale defensieplannen op elkaar afgestemd, bijvoorbeeld bij het gezamenlijk verwerven van materieel. Nederland is hier naar verluidt het meest voor te porren, omdat dit aansluit bij de ambitie om meer werk te maken van Europees veiligheidsbeleid.

De Commissie wijst op het potentieel van de Europese defensie, maar door versnippering wordt er niet effectief genoeg gewerkt. Het gebrek aan samenwerking op het gebied van defensie en veiligheid kost jaarlijks naar schatting tussen 25 en 100 miljard euro.