eRIC: Showcase voor nationale taken Defensie

Een dreigende overstroming na zware hoosbuien of een grote brand in een heidegebied. Het zijn geen incidenten waarbij mensen direct aan de inzet van Defensie denken. Terwijl de krijgsmacht juist prima in staat is om bijvoorbeeld burgemeesters, politie en brandweer te helpen.

Om hier meer ruchtbaarheid aan te geven, is Defensie goed vertegenwoordigd op de expo Rampenbestrijding, Incidentmanagement & Crisisbeheersing (eRIC). Tijdens de tentoonstelling op de voormalige Vliegbasis Twenthe kunnen medewerkers van hulpdiensten bij elkaar in de keuken kijken en nieuwe ideeën opdoen.

Watersnood
“Bij een dreigende dijkdoorbraak kunnen wij helpen met dijkversteviging”, zegt majoor Ruud Daniëls, met in het achterhoofd de hevige regenval van de afgelopen dagen. “Daar is vorig jaar in Friesland nog op geoefend.” Daniëls werkt als Defensievertegenwoordiger bij de Veiligheidsregio Twente.

eod-legt-uit_Noventas by MinDef

Hoofdtaak
Operaties ter ondersteuning van politie, brandweer en lokale overheden is een van de hoofdtaken van Defensie. Daniëls vindt eRIC een mooie kans om dit nog eens te onderstrepen. Daarom staan er brandweerwagens en ander zwaar materieel van land- en luchtmacht. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie geeft tekst en uitleg over hun werk, terwijl mariniers hun kunsten op het gebied van spoorzoeken laten zien.

Samenwerken
“Als onze hulp wordt ingeroepen, werken wij onder civiel gezag”, benadrukt Daniëls. “We proberen zo snel mogelijk mee te denken, zodat we de juiste mensen in stelling kunnen brengen.”

Bron: Defensie