Eerste student Defensity College studeert cum laude af

Met succes verdedigde aspirant-reserveofficier korporaal Ingeborg Dijkstra vandaag als eerste Defensity College-werkstudent haar scriptie. Ze rondde hiermee cum laude haar master Strategic Product Design aan de TU Delft af.
Dijkstra zat als werkstudent bij de Koninklijke Luchtmacht op Vliegbasis Eindhoven, onder supervisie van commandant kolonel Boekholt – O’sullivan. Ze deed onderzoek naar de toekomstvisie en de (duurzame) groei van de basis richting 2050. Daarvoor analyseerde ze onderwerpen als ‘centrale coördinatie’, ‘gemeenschappelijk innovatieteams’ en ‘circulaire economie’.
Beoordelaar Dr. Ir. Mooij sprak van een bijzonder project, wat wel blijkt uit de cum laude-beoordeling.

Dijkstra is een van de 1e deelnemers aan het Defensity College-werkstudentprogramma van Defensie. “Het was voor mij een ideale kans om laagdrempelig kennis te maken met Defensie. Mooi om dit mee te maken en te zien dat je zo snel wordt opgenomen in het team.”

Ze hoopt nu als beroepsofficier haar kennis en kunde in dienst te stellen van Defensie. “Ik gun het iedereen om dit mee te maken en ik denk dat de komende lichtingen studenten ook zullen proberen om werkstudent bij Defensie te worden. Dit was heel gaaf!”