Eerste reservist nieuwe stijl bij Marechaussee beëdigd

Op het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee in Apeldoorn is de eerste reservist nieuwe stijl beëdigd beëdigd. Tot op heden hadden reservisten altijd al een werkverleden bij de Marechaussee. Als proef wordt nu onderzocht of ook vrijwilligers, direct uit de burgermaatschappij, na het volgen van een verkorte opleiding bij de Marechaussee kunnen werken. Het doel is reservisten zo flexibel mogelijk in te kunnen zetten op piekmomenten.

De reservist gaat de brigade Grensbewaking op Schiphol ondersteunen bij de eerstelijns-processen in de grensbalie. Hij volgde een maatwerk-opleiding op het OTCKMar, waaronder een verkorte Grenspolitietaak-module en een Doc 1-opleiding. Maar hij volgde bijvoorbeeld geen IBT-opleiding. Het is de bedoeling dat er op termijn nog meer reservisten nieuwe stijl bij de brigade Grensbewaking gaan werken. De ervaringen van en met deze eerste reservist zullen meegenomen worden in het verdere traject.

Bron: Defensie