Duitsland en Frankrijk willen kerngroep voor Europese defensie

Voor Duitsland en Frankrijk is de brexit een goed moment om Europese samenwerking op het gebied van defensie te gaan versnellen. Beide landen zijn bereid om met een kerngroep van EU-lidstaten te beginnen, om beter een vuist te kunnen maken tegen terroristische en militaire dreigingen.

Een en ander blijkt uit een gezamenlijk document dat nu circuleert in de Europese hoofdsteden. Er wordt niet voorgesteld om een Europees leger op te zetten, maar Duitsland en Frankrijk zijn wel voorstander van een Europees hoofdkwartier voor gezamenlijke (buitenlandse) missies, een Europese logistieke hub voor het vervoer van materieel en meer gezamenlijke financiering en onderzoeksprogramma’s om de Europese defensie-industrie een impuls te geven. Ook zou er volgens de initiatiefnemers meer defensieve samenwerking met (Noord-)Afrikaanse landen van de grond komen. Dit zou ook de Europese veiligheidssituatie kunnen verbeteren.

Groot-Brittannië en de Navo
Groot-Brittannië heeft tot dusver een nauwe Europese militaire samenwerking tegengehouden vanwege hun sterke rol in de Navo. Duitsland en Frankrijk stellen nu dat de Navo ook baat heeft bij een sterker Europa op defensiegebied. Beide landen hebben een strak schema. Eind deze maand buigen de EU-ministers van defensie zich al over een opzet voor de samenwerking. In november is een besluit voorzien, waarna de regeringsleiders van de EU er in december bij een Europese top steun aan kunnen geven.

Geregeld defensieoverleg
Komende vrijdag komen de regeringsleiders van de 27 EU-landen die overblijven na een Brits vertrek al bijeen voor een informele top in Bratislava. Ook dan staat het veiligheidsvraagstuk hoog op de agenda. Defensie wordt gezien als een van de onderwerpen die de EU kan binden. Duitsland en Frankrijk pleiten nu ook voor geregeld Europees defensieoverleg. Men bouwt hierbij voort op een plan van EU-buitenlandvertegenwoordiger Mogherini. Een plan waarin afscheid wordt genomen van het idee dat Europa alleen maar ‘soft power’ in moet zetten om vrede en veiligheid af te dwingen.

Opmerkelijk is dat Duitsland en Frankrijk ook voorstander zijn van een Europese basistraining voor officieren in opleiding. Daarmee zou bij hen een ‘echte Europese spirit’ kunnen ontstaan.

Bron: Financieel Dagblad / Defensie