Dit doet defensie voor Nederland…

https://noventas.mobi/index.php/dit-doet-defensie-voor-nederland/

Wat doet Defensie?

Militairen werken dagelijks aan vrede, veiligheid en vrijheid in Nederland en daarbuiten. Zij dragen daarmee bij aan de stabiliteit en veiligheid in de wereld.

Defensie heeft 3 hoofdtaken. Dit zijn:
beschermen van het eigen grondgebied en dat van bondgenoten;
bevorderen van de (internationale) rechtsorde en stabiliteit;
leveren van bijstand bij rampen en crises.

Nieuwe versie van de video ‘Dit doet Defensie voor Nederland’. Meer weten over wat de krijgsmacht doet voor Nederland? Ga naar http://www.defensie.nl/overdefensie