DENK: Politie naar ministerie Binnenlandse Zaken

De standpunten van DENK over de politie vind je hieronder:

DENK over: politiegeweld en etnisch profileren

Einde aan politiegeweld en etnisch profileren
Mensen moeten zich beschermd weten tegen onrecht van de overheid. Er zijn in ons land veel slachtoffers van politiegeweld, etnisch profileren en ongelijke rechtspraak. DENK wil deze fenomenen uitbannen, zodat burgers de politie en rechters kunnen vertrouwen. Er moet dan ook een uitvoerig actieplan tegen etnisch profileren,
politiegeweld en ongelijke rechtspraak komen.

knipsel

DENK over politie en recht in samenleving:

In de laatste jaren zijn de politie en de rechtspraak losgeraakt van de gemeenschap. Schaalvergroting, bezuinigingen en bureaucratie hebben de sociale functie ondergraven. DENK wil dat er weer oog komt voor de burgers. Mensen moeten daarom invloed krijgen op de inzet van
politiecapaciteit en de dienstverlening bij de politie moet persoonlijker. DENK wil daarnaast budget vrijmaken voor meer wijkagenten en toegankelijkere rechtspraak en rechtsbijstand.

DENK vindt dat dienaren van onze wet zich moeten houden aan de wet die zij moeten handhaven.
DENK is daarom:
• Vóór een landelijk Meldpunt Politiefunctioneren
• Vóór het verbieden van gevaarlijke arrestatietechnieken, zoals de nekklem
• Vóór vergrote aandacht en meer tijd voor verantwoorde geweldstoepassing bij politieopleidingen
• Vóór het gebruik van stopformulieren door de politie
• Vóór meer aandacht voor diversiteit binnen de politieorganisatie en politieopleidingen
De politie dichter bij de burger organiseren

DENK vindt dat met de Nationale Politie de politie de afgelopen jaren te grootschalig is geworden.
DENK is daarom:
• Vóór het wederom onderbrengen van de politie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken
• Vóór de regionalisering van de prioritering van de Nationale Politie
• Vóór medezeggenschap van burgers over de allocatie van 20% van onze politiecapaciteit