Defensietop stelt Koning op de hoogte van actuele zaken

Koning Willem-Alexander is gisteren onder meer bijgepraat over de huidige operaties waaraan Defensie deelneemt. Daarnaast is hij geïnformeerd over de transitie om de krijgsmacht toekomstbestendig te maken.

De Koning was om die reden bij het zogenoemde Beraad Operationele Commandanten op het Haagse departement. De commandanten van de 4 krijgsmachtdelen en die van het Commando Dienstencentra en de Defensie Materieel Organisatie overleggen 2-wekelijks. Dat gebeurt onder leiding van de Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp.

Defensieminister Jeanine Hennis-Plasschaert verwelkomde de Koning.
Bron: Defensie