Defensie worstelt met tekort reservisten

Defensie is niet in staat om voldoende reservisten te werven. De ambitie is 20.000, maar de teller blijft maar hangen rond de vijfduizend. Bedrijven staan namelijk niet te springen om hun werknemers als reservist af te staan aan Defensie.
Defensie krijgt maar niet genoeg reservisten
En die reservisten zijn door alle bezuinigingen op defensie hard nodig, zegt voorzitter Leon van der Hulst van de militaire vakbond ACOM. Er zijn volgens hem wel manieren om meer reservisten te krijgen. Allereerst kunnen militairen die met ontslag gaan gevraagd worden om reservist te worden. Daarnaast zouden bedrijven kunnen worden gestimuleerd om mensen beschikbaar te stellen door bijvoorbeeld convenanten met ze af te sluiten of ze gunningscontracten aan te bieden bij grote inkooporders.

Bedrijven aarzelen om reservisten af te staan
Daardoor lukt het niet om er voldoende te werven. Dat is de conclusie van militaire vakbond ACOM. Defensie wil graag gebruik maken van meer reservisten. “Maar bedrijven liggen stil als werknemers ontbreken en de compensatie die daar tegenover staat is onvoldoende.”

Interview
https://www.bnr.nl/player/audio/10097909/10358998 #BNR

Bron: BNR / Defensie (foto illustratief)