Defensie worstelt met regels geweld Hormuz-missie

Defensie broedt op verruiming van het geweldmandaat voor de maritieme missie naar de Straat van Hormuz. Het commandofregat Zr.Ms. de Ruyter mag volgens de vastgestelde geweldsinstructie alleen zichzelf en marineschepen van bondgenoten verdedigen. De juristen van Defensie puzzelen op de vraag in hoeverre de oorlogsbodem geweld mag gebruiken als een koopvaardijschip wordt aangevallen.

Dat is geen denkbeeldig scenario. Sterker nog: het is de reden dat Nederland deelneemt aan de missie in de zeestraat tussen Iran en de Emiraten, waar in mei en juni zes olietankers door explosieven werden beschadigd en twee olietankers werden geconfisqueerd. Iran is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de aanvallen. Het was de aanleiding voor het Amerikaanse verzoek van afgelopen zomer aan de bondgenoten om een vrije doorvaart te helpen afdwingen in de zeestraat waar 20 procent van de wereldvraag aan olie door wordt vervoerd.

Plicht
„Dat móet goed geregeld zijn”, zegt Marc de Natris van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren (KVMO). „We gaan daar heen voor de bescherming van de koopvaardij.”

Territoriale wateren
Wat de Hormuz-missie moeilijker maakt, is dat vrachtschepen allemaal door de territoriale wateren varen omdat dat de kortste route is, zegt Van Maurik. „Wanneer je hen in die wateren wilt beschermen en bijvoorbeeld bootjes met aanvallers wilt stoppen, zijn daar specifieke bevoegdheden voor nodig in de geweldsregels. Die regels moet je dan weer afstemmen op die van de andere landen die meedoen aan de missie.”

Vandaag overleggen in Den Haag de betrokken departementen over de missie, waarbij ook de vraag op tafel ligt of de missie überhaupt moet doorgaan. De situatie in de regio is immers nogal veranderd na de recente liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani door de Amerikanen en de vergeldingsaanval van Iran.

Frans bevel
Het kabinet wás al beducht te worden meegezogen in een Iraans-Amerikaans conflict en koos daarom om onder Frans bevel te gaan varen.

Bron: telegraaf.nl