Defensie verkoopt Nassau-Dietzkazerne in Budel niet

Plannen voor herontwikkeling van het kazerneterrein in Budel kunnen de versnipperaar in, zo lijkt het. Het ministerie van Defensie is niet van plan het terrein te verkopen. De voormalige Nassau-Dietzkazerne in Budel is sinds 2014 niet meer in gebruik. De locatie is niet meer in afstoting omdat het op lange termijn mogelijk weer in gebruik komt. Een woordvoerder van Defensie laat aan het ED weten dat er in elk geval de komende 23 jaar geen militaire activiteiten plaats zullen vinden.

De kazerne werd gebouwd in 1956 en werd van 1963 tot het einde van 2005 door de Bundeswehr gebruikt op de heide van Budel voor basisopleiding van rekruten voor de infanterie object bescherming, daarnaast waren er in de jaren voorafgaand aan de sluiting twee compagnieën van 30 Nationale Reseve Bataljon, de Delta- en Echocompagnie gevestigd. De kazerne wordt sinds 2014 niet meer door de krijgsmacht gebruikt, maar wordt van Defensie gehuurd en grotendeels gebruikt als opvangcentrum voor asielzoekers door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De schietbaan naast de kazerne, genaamd schietbaan Weert, wordt nog wel door de krijgsmacht gebruikt.

Black Friday 2020Black Friday 2020