Defensie trekt miljoenen uit voor achterstallig onderhoud kazernes

Defensie laat deze en volgende maand 3 zogenoemde expertteams de staat van rond de 300 legeringsgebouwen, inclusief die in Münster en de Cariben, in kaart brengen. Daardoor ontstaat er goed inzicht in wat er de komende jaren kan worden verbeterd. Daarnaast wordt dit jaar 25 miljoen extra geïnvesteerd in de verbetering van werkplekken en locaties. Het gaat in eerste instantie om het wegwerken van onderhoudsachterstanden die in de periode van bezuiniging zijn ontstaan. Expertteams zijn bezig met het inventariseren van alle knelpunten.
De inspecteurs bezoeken daarvoor alle 330 legeringspanden die over heel Nederland verspreid staan en eigendom zijn van Defensie. Ook de gebouwen in het Caribisch gebied en de kazerne het Duitse Munster worden geïnspecteerd. Hun plan van aanpak gaat eind komende maand naar staatssecretaris Barbara Visser, waarna de werkzaamheden begin maart beginnen.
In elk pand bekijken de teams een aantal kamers, het sanitair en andere voorzieningen zoals huiskamers, pantry’s en wasmachines. Zij letten aan de hand van checklists op: normering vastgoed, brandveiligheid, bouwveiligheid, hygiëne, comfort, wifi en gezondheid en het gebruik van de legeringsfaciliteiten.

De verbeteringsslag komt na het nieuws van het AD, eind oktober, dat honderden militairen niet meer in kamp Walaardt Sacré bij Huis ter Heide mochten slapen omdat de hygiëne niet op orde was, de gebouwen te oud waren en de brandveiligheid niet deugde. De manschappen moesten hun barakken verruilen voor hotelkamers.

Bezuinigingen
Ruud Boeije, vastgoedspecialist bij Defensie, heeft nog geen kazerne gezien waar de problemen zo groot waren als in de Utrechtse legering. ,,Zo bar als Walaardt Sacré heb ik het niet meegemaakt.’’ Wel is er aan veel gebouwen van de krijgsmacht ‘vijftien tot twintig jaar’ nauwelijks onderhoud gepleegd door opeenvolgende bezuinigingen bij Defensie.
,,Het sanitair is gedateerd, de verlichting somber en als tapijt twintig of dertig jaar ligt en intensief wordt gebruikt, is het ook niet zo mooi meer’’, stelt Boeije. De expertteams hebben tot nu toe nog geen kazernecommandant moeten manen tot sluiting of andere maatregelen.

Bij de inspecties wordt ook gecontroleerd op brandveiligheid – daar was eerder al 130 miljoen euro voor vrijgemaakt – , luchtkwaliteit, hygiëne en de signaalsterkte van het wifi-netwerk. Het slechte internet in kazernes is vooral jonge soldaten al jaren een doorn in het oog.

Eindrapport
Tijdens de inventarisatie van de legeringsgebouwen worden alle gegevens en aanvullende informatie in een database ingevoerd. Die geeft in een totaaloverzicht het eindoordeel over alle gebouwen en maakt de prio-locaties zichtbaar. Het eindrapport van de inventarisatie wordt uiterlijk 1 maart aangeboden aan staatssecretaris Visser.

Prioriteiten
Het beschikbare geld wordt verdeeld aan de hand van de prioriteitenlijst die Defensie maakt. In de ene kazerne zal meer werk nodig zijn, de andere heeft genoeg aan nieuwe meubels en nieuwe tapijt. Boeije: ,,Onze gebouwen zijn soms maar een paar jaar oud, en soms vijftig jaar.’’ Sommige panden zouden zelfs worden afgestoten en zijn jaren niet onderhouden, maar moeten bij nader inzien toch open blijven. Zo is de kazerne in Nieuw Milligen nodig voor de huisvesting van marechaussees. Hun eigen kazerne in het nabijgelegen Apeldoorn is te vol.

Met het geld moet de komende jaren een eerste verbeteringsslag worden gemaakt, benadrukt Defensie. Grote ingrepen volgen later.

Bron: AD / Defensie