Defensie test verschillende elektrische auto’s

Het Ministerie van Defensie heeft afgelopen weken dertien verschillende elektrische auto’s getest. Tijdens deze test is er gekeken of de inzet van civiele elektrische auto’s aansluit bij de verschillende taken die deze auto’s moeten uitvoeren.

Defensie participeert in het Programma Versnelling Duurzame Bedrijfsvoering waarin de Rijksoverheid de ambitie heeft vastgelegd dat 20% van de nieuw gekochte voertuigen, in 2020, elektrisch wordt aangedreven.
Na een grondige analyse van deze test kan er verder worden gegaan om invulling te geven aan deze ambitie.
De civiele voertuigenpool bij Defensie, bestaat uit circa 3400 voertuigen die te elektrificeren zijn. De voertuigen worden voor zeer uiteenlopende taken gebruikt. Hierbij kunt u denken aan VIP vervoer, koeriersdiensten, klein vrachtvervoer, patiëntenvervoer, (internationale) dienstreizen etc. Voor al deze taken zijn er specifieke eisen aan de voertuigen. Deze test moet inzichtelijk maken of deze taken (deels) uitgevoerd kunnen worden met elektrisch aangedreven voertuigen.

Alle leveranciers in het bezit van een Raamovereenkomst met de Staat der Nederland

Bron: Hogeland Internet Krant