Defensie start met herstel illegale bomenkap

Defensie en de gemeente Onderbanken zijn het eens over herstelmaatregelen voor het bos in Schinveld. Defensie creëert vleermuisverblijven en verblijfplaatsen voor salamanders en vlinders. Verder wordt ingezet op het behoud van spontaan gestorven bomen.

Protest
In 2006 werd zes hectaren bos onder hevig protest gekapt voor de NAVO-basis, meteen over de grens in Geilenkirchen. Buurtbewoners, verenigd in Stop Awacs, zijn daarna keer op keer in het gelijk gesteld in procedures die zij voeren.

Stapjes
Nadat de Raad van State had bepaald dat de kap illegaal was, dringen zij aan op herstel van het gekapte bos. De maatregelen kunnen dan ook worden gezien als de eerste voorzichtige stapjes richting natuurherstel, vindt voorzitter Nico Trommelen van Stop Awacs.

Boomhut
In december 2016 keerde actiegroep Groenfront! terug naar Schinveld. In het bos wordt momenteel een boomhut gebouwd om blijvend aandacht te vragen voor de kwestie rond de NAVO-basis.

Bron: Dagblad de Limburger