Defensie roept hulp werkgevers reservisten in

https://noventas.mobi/index.php/defensie-roept-hulp-werkgevers-reservisten-in/

Secretaris-generaal Erik Akerboom riep gisteren werkgevers op hun reservisten maximaal te ondersteunen. Hij deed dit tijdens de International Conference Employer Support Reserves (IC-ESR), een bijeenkomst voor commandanten van internationale reservisteneenheden en Nederlandse werkgevers.

Akerboom: “Binnenkort overhandig ik minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) de handreiking ‘Reservist bij het Rijk’. Die beantwoordt de meeste vragen van de publieke sector over reservisten. Steeds meer bedrijven hebben medewerkers die ook reservist zijn. Daarom ben ik blij dat we een soortgelijke handreiking voor het bedrijfsleven gaan opstellen met de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland.”

Refererend aan actuele veiligheidskwesties als de situatie in Oekraïne wees Akerboom zijn toehoorders op het voordeel van reservisten: “Zij maken ons flexibel! Ze voorzien ons van specialistische kennis die we niet iedere dag nodig hebben, maar essentieel is voor bepaalde uitdagingen. Een reservist heeft leiderschapskwaliteiten ontwikkeld. Kan omgaan met risico’s en is communicatief sterk. Kwaliteiten waar hijzelf, Defensie en het bedrijf van profiteren. Kortom: een win-win-win-situatie!”

Leren van het buitenland
De inzet van reservisten wordt door de algemene veiligheidssituatie steeds belangrijker. Behalve het motiveren van werkgevers wil Defensie goede voorbeelden uit het buitenland gebruiken als bouwstenen voor het nieuwe beleid. Ook voor dit laatste was de bijeenkomst bedoeld.

Daarom sprak gisteren de vaste commissie voor Defensie met 5 militaire commandanten uit Australië, België, Canada, Duitsland en Engeland. De Kamerleden stelden de buitenlandse militairen vragen over het reservistenbeleid in hun land.

Hoe is bijvoorbeeld de tegemoetkoming voor werkgevers geregeld en de werving en de financiering van reservisten? Opvallend is bijvoorbeeld dat Australië, Canada en Engeland veel gebruik maken van reservisten. Dit is mogelijk door heldere afspraken met werkgevers over bijvoorbeeld compensatie van werkgevers voor het gemis van hun werknemers.

Terugkeergarantie
Minister Jeanine Hennis-Plasschaert gaf al in 2013 aan dat een nieuw en duurzaam beleid nodig is. In de huidige situatie worden reservisten niet optimaal ingezet. Zo kunnen ze meestal niet onbeperkt verlof opnemen. Hun werkgevers kunnen daar meer en beter mee helpen. Bijvoorbeeld door mensen onbetaald verlof te geven met een terugkeergarantie.

Defensie test momenteel in verschillende pilots hoe reservisten het best zijn in zetten. De minister rapporteert hier eind van het jaar over aan de Tweede Kamer.

Bron: Defensie